Kalite Politikamız

Kalite & Çevre & İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;

Denizcilik Sektöründe, Harici ve Dahili Yangın Söndürme Sistemleri ve Gemi Kreyn Sistemlerinin tasarım aşamasından başlayarak, satış sonrası teknik servis hizmetlerini kapsayacak şekilde hizmet vermekte olan şirketimiz, yeni ürünler ile Türkiye ve dünya pazarında müşterilerinin kalite beklentilerini ve ihtiyaçlarını derinden algılayan, tüm ürün ve süreçlerini bu doğrultuda sürekli geliştiren, sektöründe öncü bir şirket olmayı hedeflemekte olup, bu amaçla;

• İnsan odaklı bir yaklaşımla çalışanlarını geliştirir, yapılan her faaliyette kalite bilinci ve sorgulayıcı bakış açısını dikkate alan şirket kültürünü benimser.

• Ürün ve hizmetlerimizin gerçekleştirilmesinde denizcilik kuralları, ilgili standartlar, ulusal ve uluslararası standartlar ve yasal gerekliliklere uygunluğun sağlanması için gerekli tüm kaynakları temin eder ve takibini sağlar,

• Tüm paydaşlarıyla birlikte, sosyal sorumluluklarının gereklerini yerine getirir ve sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını destekleyecek şekilde üretimini gerçekleştirir.

• Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemimiz, referans standart (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) gereklerini yerine getirecek şekilde dokümate edilmiş olup, belgelendirilme süreci ile birlikte, sürekli iyileştirilmesini sağlar.

• Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için firmamızda çevrenin korunmasına ilişkin faaliyetleri yasal gereklilikler doğrultusunda sağlamayı ve bu konularla ilgili olarak çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi,

• Çevreye verdiğimiz etkileri minimum düzeye indirerek kirlenmenin önlenmesini sağlamayı,

• Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması için kaynak kullanımına ilişkin verileri analiz etmeyi ve kaynak kullanımını azaltmak için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi,

• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kazaların, meslek hastalıklarının, yaralanmaların ve sağlığın bozulmasının önüne geçmeyi,

• Tüm faaliyetlerinde potansiyel tüm tehlike / risklerini tanımlamayı, risk analizlerini yapmayı, sonuçlarını değerlendirmeyi, riskleri kaynağında yok etmeyi ve en aza indirmeyi,

• Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışanlarımızın bilincinin artırılmasına yönelik eğitimleri vermeyi, bilinç seviyesinin yükseltilmesini,

• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konularına katılımı sağlamayı,

• Çalıştığımız tedarikçileri ve ziyaretçilerimizi kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirerek bu konudaki uyumumuzu arttırmayı,

• Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki performansımızı en üst düzeye getirmeyi,

• Kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal mevzuata, çalıştığımız ülkelerin ilgili mevzuatlarına ve diğer özel gereklere uymayı,

• Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine ilişkin uygulamalarımızın ve faaliyetlerimizin sürekliliğini sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi

• Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi ve Denizcilik sektöründe kalite, çevre ve iş güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışacağımızı taahhüt ederiz.

İLKER ÖZYILDIZ
Genel Müdür 12.04.2021

 ISO 9001 –  Kalite Sertifikası

ISO 14001 – Kalite Sertifikası

ISO 45001 – Kalite Sertifikası